Välkommen till Malå Teaterförenings hemsida

Malå Teaterförening är en till Riksteatern och Länsteaterföreningen Riksteatern i Västerbotten knuten förening. Föreningen bildades den 19 februari 1983 och den 4 mars 1983 erhöll vi medlemskap i Västerbottens Läns Teaterförening. Den 9 maj 1983 antog Svenska Riksteatern oss som medlem.

Medlemskapet är öppet för enskilda personer, föreningar och organisationer och Riksteaterns Scenpass ger möjlighet till rabatter av olika slag.

Malå Teaterförening har till uppgift att främja och utveckla teaterverksamheten inom Malå kommun och därmed tillse att såväl allmänhetens som skolans och föreningslivets behov och intressen beaktas.